PROJEKTY UNIJNE

Realizujemy projekty unijne, dzięki którym beneficjenci nieodpłatnie podnoszą swoje kwalifikacje, a my znajdujemy dla nich odpowiedni staż i pracę, proponujemy szkolenia lub pomagamy założyć własną firmę!Projekty w realizacji

Młodzi w mobilności
Realizatorzy: Centrum Edukacji i Innowacji + Profesja + Vereins zur sozialen und beruflichen Integration (VSBI) e.V.
Termin realizacji: 01.01.2016-31.07.2017
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Oferujemy: 2-miesięczny staż w Niemczech (około 4800zł/mc), kurs z j. niemieckiego, wsparcie szkoleniowo-doradcze, psychologiczne
Strona internetowa projektu

Kobieta sukcesu! Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw przez KOBIETY w wieku 30 lat i więcej
Realizatorzy: Centrum Edukacji i Innowacji + Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Termin realizacji: 01.11.2016-30.04.2018
Obszar realizacji: województwo opolskie
Oferujemy: dotację na założenie działalności gospodarczej, a także szkolenia, doradztwo i tzw. wsparcie pomostowe w pierwszych miesiącach prowadzenia swojej firmy!
Strona internetowa projektu

Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o.