PROJEKTY UNIJNECentrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w postaci dedykowanego systemu informatycznego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPKP.01.06.00 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie w firmie Wnioskodawcy innowacyjnego systemu informatycznego, który umożliwi wprowadzenie nowej usługi w zakresie doradztwa biznesowego opartego na platformie B2B – sieci współpracy krajowych ekspertów. Realizacja projektu ma również na celu zwiększyć przychody firmy, rozpoznawalność i udział marki na rynku krajowym a także wzrost zatrudnienia w firmie o 2 osoby.

Wartość projektu: 912 660,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 333 900,00 PLNOferta dla przedsiębiorców na korzystanie z systemu - do pobrania


Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o.